AKTUÁLNĚ

30. března 2015: První kurz anglického programu

Během posledního březnového víkendu proběhl úvodní kurz nového anglického programu. Pod vedením Prof. Dr. Müllera, děkana IPFM, a jeho kolegů se studenti věnovali simulaci podnikatelské praxe. Těšíme se na nadcházející kurzy našeho nového programu. Stále přijímáme přihlášky!

Úvodní kurs anglického programu, březen 2015

23. března 2015: Poslední přednáška německého programu

Poslední kurz německého MBA programu 2013–2015 oslavili studenti přípitkem. Shodou okolností připadl tento den na částečné zatmění slunce, což dodalo události symbolickou hodnotu. Gratulujeme všem k dosaženým úspěchům a přejeme hodně inspirace pro psaní diplomových prací.

Letzter Kurs DE14

Závěrečný kurs německého programu, březen 2015

20. března 2015: Hostování Dr. Hrdličky

Dr. Martin Hrdlička měl v pátek na IPFM přednášku o e-mobilitě. Je šéfem oddělení vývoje ŠKODA AUTO a.s. a zároveň předsedou klubu absolventů. Děkujeme mu za jeho zajímavou prezentaci!

18. ledna 2015: Zavedení stipendií v kooperaci s našimi partnery
Těší nás, že můžeme oznámit, že nyní ve spolupráci s našimi partnery poskytujeme zájemcům možnost získání stipendia. Stipendium od IPFM zahrnuje padesátiprocentní slevu na běžný studijní poplatek.

5. ledna 2015: Volná místa v anglickém programu MBA (od března 2015)
V našem programu v anglickém jazyce začínajícím v březnu jsou stále volná místa.

5. ledna 2015: Přihlašování na německý program MBA (od září 2015) otevřeno
Příští program v německém jazyce se otevírá v září 2015. Podle jazykových schopností a pohodě s naší kanceláří je možné absolvovat jednotlivé kurzy v programu v anglickém jazyce (od března 2015). Přihlášky přijímáme. Zájemci jsou srdečně zváni zúčastnit se zkušebního kursu probíhajícího programu a při této příležitosti se seznámit s pracovníky IPFM, kteří Vám rádi zodpoví Vaše případné dotazy.

26. listopadu 2014: Promoce
Ve středu 26. listopadu 2014 se opět konala promoce na IPFM. Absolventi se setkali a vyzvedli si své zasloužené diplomy. Po úvodním slovu našeho děkana, pana Prof. Dr. Müllera, promluvil jeden z našich vynikajících absolventů, pan Thomas Foj, o svých dokončených studiích. Zdůrazňoval pozitivní vliv vzdělání z IPFM na svou manažerskou praxi a kariérní postup. Po ceremonii se těšili účastnící ze společnosti svých bývalých kolegů, vzpomínali na studentská léta a využili příležitosti k navázání kontaktů s bývalými absolventy.

test

Promoce listopad 2014

1. září 2014: Prof. Dr. Müller je novým děkanem IPFM
S potěšením oznamujeme jmenování nového děkana a ředitele institutu. Od 1. září 2014 přebírá Prof. Dr. Müller vedení IPFM. Do své nové funkce přináší znalosti z více než dvacetileté činnosti ve vysokém školství v Německu, Švýcarsku, Rusku a Spojených státech. Navíc disponuje bohatými zkušenostmi z oblasti podnikání. Na jeho dosavadní mezinárodní pole působnosti navazuje budoucí působení na IPFM. Zaměří svojí práci na udržení dosavadní vysoké úrovně a další rozvíjení institutu.