Impressum

1. Impressum

IPFM
Institut pro průmyslový a finanční management
Václavské náměstí 40
110 00 Praha 1
Česká republika

Kontakt:
Susanne Neumann
Email: susanne.neumann@ipfm.cz
Tel: +420 221 490 355
Fax: +420 224 222 200

Otvírací doba:
pondělí až pátek 09:00–17:00

2. Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah:
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít odpovědnost za správnost, úplnost a aktualitu uvedených informací. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odstavce 1 TMG (telemediální zákon SRN) odpovědni za vlastní obsah těchto stránek podle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG nicméně nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace či prověřovat, zda neodkazují na protiprávní činnost. Povinnost k odstranění nebo zablokování informací podle obecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Příslušná zodpovědnost vyvstává však až v okamžiku rozpoznání konkrétního porušení práva. Při zjištění porušení práva tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy:
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tento cizí obsah nemůžeme ručit. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel či provozovatel stránek. V době uveřejnění odkazu byly stránky přezkoumány a neobsahovaly žádný protiprávní obsah. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních upozornění na porušení práv možná. Při zjištění porušení práva takové odkazy neprodleně odstraníme.

3. Autorská práva

Jednotlivé obsahy a výtvory vyhotovené provozovatelem těchto stránek podléhají německému autorskému právu. Jejich množení, zpracovávání, šíření a zužitkování jakéhokoli druhu vyžadují písemný souhlas autora, příp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční použití. Pokud nebyla náplň stránek zhotovena provozovatelem, je třeba dbát autorských práv třetích osob. Náplň pocházející od třetích osob je jako taková označena. Jestliže jste si přesto takového porušení autorských práv všimli, prosíme vás o upozornění. Při zjištění porušení práva takové odkazy neprodleně odstraníme.

4. Ochrana osobních údajů

Využívání našich stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. V případě, že se osobní údaje na našich stránkách někde zadávají (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), činí se tak, pokud je to možné, na dobrovolné bázi. Tato data nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávána třetím osobám.
Upozorňujeme, že přenos dat na internetu (například během e-mailové komunikace) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Výslovně se zakazuje zneužívání kontaktních údajů zveřejněných v povinném impressu třetími osobami k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. spamů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití pluginů sociální sítě Facebook (tlačítka „To se mi líbí“)
Na našich stránkách využíváme pluginů sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku na našich stránkách poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“. Přehled o jednotlivých pluginech Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Navštívíte-li naše stránky, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Facebook tak obdrží informaci, že jste se svojí IP-adresou navštívili naše stránky. Kliknete-li na tlačítko „To se mi líbí“ a budete-li v tu chvíli přihlášeni ke svému uživatelskému účtu, můžete na náplň našich stránek na svém profilu odkázat. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek neznáme obsah přenesených údajů ani jejich využití společností Facebook. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Facebooku: http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu, ze svého účtu na Facebooku se prosím odhlaste.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití sociální sítě Twitter
Na našich stránkách využíváme funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Při používání Twitteru a funkce „re-tweet“ se navštívené stránky propojí s vaším účtem na Twitteru a zobrazí se i ostatním uživatelům. Přitom se také přenášejí údaje na Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek neznáme obsah přenesených údajů ani jejich využití společností Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Twitteru: http://twitter.com/privacy. Nastavení k ochraně osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu: http://twitter.com/account/settings.