Sídlo v Praze

Ve středu Evropy

Kulturní mix mezi západem a východem

Hlavní pobočka IPFM a studijní prostory se nacházejí v samém středu Prahy. „Zlaté město“ Praha je historickým spojovacím článkem mezi východem a západem. V průběhu staletí se tu prolínaly a vzájemně obohacovaly nejrůznější kultury. Uprostřed tradiční architektury a atmosféry moderního světového města se nachází bohaté kulturní prostředí a stopy technického pokroku. Historické centrum je od roku 1992 na listině světového dědictví UNESCO.

Prag

Tradiční industrie – současné výzvy

Hlavní město České republiky je díky své roli středoevropské křižovatky ve výhodné pozici pro řešení současných společenských a ekonomických výzev a nabízí nesčetné styčné body pro mezinárodní podnikání a osobní rozhled. V Praze najdete jak tradiční industrie (zpracování kovů, strojírenství, automobilová industrie, polyindustrie), tak i cestovní ruch a filmový průmysl. Toto rozmanité prostředí vytváří znamenité předpoklady pro vývoj a inovace.