Mezinárodní rozměr

Globální sítě

Soutěž a strukturální změny tvoří nové výzvy

Strukturální změny a postupující globalizace neustále kladou nové požadavky na všechna odvětví ekonomiky. Podniky po celém světě proto musí nepřetržitě investovat do dalšího vzdělávání svých manažerů.

International

Jednou z vůdčích myšlenek našeho ústavu je poskytnout možnost setkání našich studentů a vyučujících s našimi partnery z celého světa. Mezi naše členy se řadí i některé z nejúspěšnějších globálních firem, a tak je naším cílem propojit jejich budoucnost s budoucností našich absolventů.

Účastníci i vyučující našich kurzů se pravidelně zabývají aktuálními tématy a současnými problémy mezinárodní ekonomiky. Věříme, že toto je nejlepší způsob jak připravit naše absolventy na konkurenci v globálním světě a na vynikající výkony.

Výuka a studium na IPFM se vždy vyznačovaly mezinárodním zaměřením a nejvyššími nároky na kvalitu a udržitelnost.

Ocenili bychom, kdybyste přijali tuto výzvu a my Vás tak mohli uvítat na IPFM.