Profesoři

Odbornost a know-how

Vědecká výuka

Lektoři IPFM mají dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti ve výuce a praxi. Jako uznávaní vědci a experti z významných univerzit a MBA programů v Evropě i v USA pracují pravidelně na aktuálních výzkumných projektech a integrují tyto výsledky do výuky.

Moderní metody výuky a jejich přeměna v praxi

IPFM i vyučující jsou přesvědčení, že používání případových studií v od počátku interaktivně koncipovaném studiu účastníkům programu pomůže převést získané znalosti lépe a efektivněji do praxe. Simulační hry a e-learning, které jsou součástí programové struktury, pomáhají studentům rozvinout silné analytické dovednosti a podporují jejich profesionální rozhodování.

Akademické a profesní schopnosti

Podrobné informace o našich docentech najdete na seznamu vyučujících.