MBA

Intenzivní. Efektivní. Udržitelný.

Naše studium MBA se zaměřuje na pracovníky manažerských pozic, případně na ty, již na tyto pozice směřují. Primárně se studium zaměřuje na neekonomy a bylo původně vyvinuto jako dodatečná kvalifikace technických inženýrů. V současné době nicméně roste počet účastníků z řad studovaných podnikových hospodářů, kteří tak oživují své know-how a získávají znalosti o úspěšném a zodpovědném vedení. Kromě dobré teoretické odborné přípravy je podporované zejména s praxí spojené vzdělávání. Zkušení učitelé z mezinárodního prostředí vyučují kurzy v němčině nebo angličtině.

Module

Cíle programu

 • další vzdělávání zaměstnanců na převzetí zodpovědnosti ve středních a velkých nadnárodních firmách.
 • propojení technického know-how, managementu a podnikového hospodářství
 • zprostředkování odborných znalostí v podnikovém hospodářství, transformaci, controllingu a managementu
 • zprostředkování odborných, metodologických, sociálních a vůdčích schopností
 • utváření nových spojnic mezi výzkumem, vědou a vzděláváním na IPFM

Cílová skupina

 • Pracovníci specializovaných oddělení, kteří se spolupodílejí nebo budou spolupodílet na zásadních procesech ve firmě
 • junior a senior manažeři středního a vyššího managementu
 • cílevědomí absolventi vysokých škol s odpovídající pracovní zkušeností
 • vnitřní poradci ze speciálních a projektových týmů, externí poradci

Přednosti programu

Studium MBA na IPFM se vyznačuje především svojí…

… prvotřídní kvalitou

 • studenti mají nejrůznější profesní zkušenosti
 • všichni přednášející jsou respektovanými odborníky ve svém oboru
 • úzká spolupráce s partnerskými podniky umožňuje personalizované osnovy, čímž se umožní věnování se individuálním potřebám jednotlivých pracovníků manažerských pozic
 • důsledná aplikace nejmodernějších výukových metod a pravidelné zvažování současného vývoje v ekonomii umožňují efektivní propojení s praxí

… mezinárodním zaměřením

 • program MBA a němčině nebo angličtině
 • mezinárodní kooperační partneři
 • mezinárodně uznávaný studijní plány a akreditace
 • spolupráce s mezinárodními vysokými školami a profesory

… vzdělávání spojené s praxí

 • teorii lze kombinovat se skutečnými požadavky firem
 • rozvoj analytických schopností, vysoké metodologické dovednosti a zaměření na rozvoj sociálních, mezikulturních a osobních dovedností
 • úzká spolupráce s mezinárodními kooperačními partnery
 • vyučující a hostující přednášející z nejvyššího managementu

… efektivní strukturou

 • part-time program s délkou cca 18 měsíců
 • Intenzivní víkendové kurzy s cílem zajistit studium při plném úvazku
 • Malá interaktivní třída
 • online kurzy
 • Týmová práce