Akreditace

„vynikající program“

Program MBA je akreditován mezinárodní akreditační organizací FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) a Českou asociací MBA škol CAMBAS (Czech Association of MBA Schools).

Akreditace slouží k zajištění kvality a dalšímu rozvoji vysokých škol. Cílem je dodržení základních standardů v náplni a struktuře nabízeného vzdělání i možnost srovnání mezi rozdílnými nabídkami studia na tuzemské i mezinárodní úrovni. Pro zajištění transparence a kvality jsou studijní programy vedeny v souladu s boloňskými směrnicemi.

Hodnocení „vynikající“

Již v roce 2005 získal IPFM první akreditaci. 30. září 2011 potvrdila FIBAA reakreditaci postgraduálních studijních oborů MBA při zaměstnání na IPFM. Všechny podstatné komponenty programu obdržely hodnocení „vynikající“. Na konci roku 2011 reakreditaci IPFM potvrdila také CAMBAS (Česká asociace MBA škol). Reakreditace byly obdrženy bezpodmínečně:

FIBAA je nadnárodní akreditační agentura se sídlem v Bonnu (Německo). FIBAA garantuje, že všechny vzdělávací instituce, jimž udělila akreditaci, splňují přísné požadavky kvality a dodržují metody podle platných mezinárodních požadavků zakotvených především boloňskými směrnicemi.

Instituce FIBAA je členem Evropské sítě pro zajišťování kvality ve vyšším vzdělávání (ENQA, European Network for Quality Assurance in Higher Education), Evropského konsorcia pro akreditace (ECA, European Consortium for Accreditation) a společně s českou organizací CAMBAS také členem European Quality Link (EQUAL).

  • FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation

 

  • CAMBAS – Czech Association of MBA Schools

 

  • ENQAenqua logo – European Association for Quality Assurance in Higher Education

 

  • ECAeca logo – European Consortium for Accreditation

 

  • EQUALUnbenannt – European Quality Link