Doktorské studium

IPFM v současné době sjednává s vybranými vysokými školami možnost získat doktorský titul.