Přihláška a přijímací řízení

Využijte jedinečnou šanci!

Předpoklady k přijetí do studia*

 • Vysokoškolský nebo srovnatelný titul (Dipl.-Ing.; Ing.; M.A.; Mgr.; Bc.)
 • Alespoň tříletá zkušenost z praxe
 • Doporučení zaměstnavatele
 • Dostatečné znalosti v angličtině/němčině (podle volby MBA programu)
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky

(*Zvláštní přijetí je za splnění určitých podmínek možné. V případě dotazů se prosím obracejte přímo na IPFM.)


Poplatky za studium

Poplatky za studium za MBA program na IPFM*:              11.900 EUR (cena bez DPH)

(* Zvláštní podmínky platí pro studenty přicházející z partnerských podniků IPFM a od kooperačních partnerů, členských podniků ČNPOK, stejně jako pro členy německých komor AHK a IHK a jejich spolupracovníky.)

Studijní poplatky mohou být uhrazeny v eurech nebo korunách. Splátky jsou možné.

Bližší informace obdržíte zde: Studijní poplatky a ceny nebo přímo u IPFM.


Financování

Pro zájmce poskytujeme možnost financování MBA studií na IPFM za pomoci studijního kreditu ve spolupráci s Oberbank AG.

mrcz_logo-Oberbank

 

 

Kontakní osoby:

Mgr. Hana Lomarová (poradenství v češtině a němčině):
Email: hana.lomarova@oberbank.cz
Tel.: +420 224 190 142

Petra Jánošová (poradenství v češtině a angličtině):
Email: petra.janosova@oberbank.cz
Tel.: +420 224 190 123


Stipendium

Ucházejte se o stipendium u IPFM!

Podmínky

Každý uchazeč, který splňuje podmínky přijetí do MBA programů nabízených IPFM, je oprávněn ucházet se o stipendium. Udělení stipendia je vyloučeno u studentů, pro které už platí zvláštní podmínky.

Potřebné podklady k výběrovému řízení

 • Volně formulovaná žádost o udělení stipendia
 • Dobré znalosti německého nebo anglického jazyka
 • Dosavadní akademické úspěchy (např. známky, stipendia nebo ocenění, publikace, přednášky na odborných konferencích)
 • Dosavadní zkušenosti ze zaměstnání (např. vedení projektů, sociální angažmá v rámci studia či firmy i mimo ně, ocenění či pocty)
 • Mezinárodní zkušenosti (např. v rámci zaměstnání, semestr či stáže v zahraničí během prvního studia)
 • Návštěvy odborných konferencí / seminářů mimo univerzitu / dalšího vzdělávání
 • Případné dobrovolné angažmá (např. v politice, neziskových organizacích, divadelní skupině, sportovním klubu atd.)

Rámcové podmínky

 • Při zohlednění maximální velikosti skupin se uděluje omezený počet stipendií. O výběru uchazečů a rozsahu stipendia se rozhoduje na základě zaslaných podkladů.
 • Více přihlášek na osobu je nepřípustné.
 • Současná podpora jinými stipendii (např. DAAD atd.) v zásadě není možná.
 • V rámci stipendia musí student zpracovat studijní projekt dle vlastního výběru (např. projekt vztahující se k zaměstnání nebo vlastní výzkumný projekt). Krátký popis projektu (1–2 stránky) musí být předložen nejpozději při zahájení studia.

Seminář na zkoušku

Zájemci jsou srdečně zváni, aby se na zkoušku zúčastnili jednoho semináře MBA z probíhajícího programu a využili této příležitosti k osobnímu informačnímu rozhovoru s pracovníkem IPFM. V případě zájmu kontaktujte prosím IPFM.


Přihlašovací formulář

Využijte jedinečnou šanci!
Ucházejte se o účast v programu MBA na IPFM a o stipendium IPFM!
Přihlašovací formulář najdete zde

Programy začínají nejblíže k následujícímu datu:
MBA “General Management” v angličtině:   březen 2015
MBA “General Management” v němčině:   září 2015

Existuje možnost nastoupit po dohodě s IPFM i během probíhajícího programu.