Názory

„Skvělá a užitečná zkušenost“

Názory absolventů

Dipl. Wirt.-Ing. Thomas Foj, MBA, IPFM 

Po pobytech na univerzitě v Aucklandu na Novém Zélandu, Technické univerzitě v Poznani v Polsku a Odborné vysoké škole v Rosenheimu v Německu získal Thomas Foj v roce 2006 titul v oboru Inženýrský management. „Mé osobní rozhodnutí započít studium Executive MBA na IPFM sledovalo za cíl prohloubení ekonomických znalostí, a to v prostředí mezinárodních profesorských a studentských týmů, kde se propojují profesní vzdělávání a případové studie,“ říká Thomas Foj. Během studia MBA převzal jakožto Regional Sales Manager pro střední a východní Evropu ve středně velkém podniku, který vyrábí polovodiče, novou sféru zodpovědnosti. „Podle mého názoru bylo studium MBA na IPFM dlouhodobá a návratná investice. Celé dva roky na Business School byl intenzivní, ale velmi poučný a zajímavý čas.“ Po ukončení studia na IPFM Business School převzal Thomas Foj zodpovědnost za americkou pobočku své firmy.

Ing. Petr Novotný, MBA, IPFM

Petr Novotný ukončil studium na TU Zvolen v roce 1986. Na počátku programu IPFM byl vedoucím plánovacího oddělení u Bosch Česká republika a měl již 16 let zkušenosti z praxe. Přesto pro něj představovalo studium MBA výzvu. S technickými znalostmi očekával od studia prohloubení znalostí podnikového hospodářství a lepší přehled o světě obchodu. „Předměty byly velmi těžké, ale i velmi užitečné a zábavné,“ říká. Díky MBA od IPFM přestoupil Petr Novotný krátce nato od Bosch Česká republika k Bosch Turecko, kde pracuje jako vedoucí odvětví logistiky.

Mgr. Radka Čihůlková, MBA, IPFM

„Kromě teorie, zprostředkované mezinárodním týmem vyučujících z různých prostředí, bylo studium obohaceno především zajímavými přednáškami o zkušenostech z opravdového života, s nimiž přijeli vysoce postavení hosté z různých nadnárodních podniků.

Podle mého názoru je studium MBA fantastickou příležitostí, jak získat manažerské vzdělání. Navíc se zde setkávají spolužáci, manažeři z různých firem a odvětví, s nimiž je možné diskutovat o vlastních nápadech, názorech a zkušenostech. Taková přátelství se pak často přenášejí z posluchárny do profesního života.

Dipl.-Ing. Miroslav Kroupa, MBA, IPFM

Miroslav Kroupa uzavřel v roce 1992 studium na Univerzitě Rostock/Warnemünde v Německu. Programu MBA na IPFM se zúčastnil, aby zlepšil své znalosti ekonomiky a marketingu.

V té době byl vedoucím oddělení Optimalizace produkce u Škody Auto a měl za sebou již 10 let profesní zkušenosti. Miroslav Kroupa mluví anglicky, španělsky a německy. Největší výzvy pro něj představoval časový plán a výzkumná práce v angličtině. Dálkový kurz Organizační chování překonal jeho očekávání, především díky internetu. „Byla to skvělá a užitečná zkušenost. Samotná struktura kurzu byla vynikající.“ Po ukončení studia MBA získala kariéra Miroslava Kroupy větší mezinárodní rozměr. Častěji podniká služební cesty po celé Evropě a mluví více cizími jazyky, částečně dokonce častěji než česky.