Institut

Vítejte v Praze na IPFM!

Mezinárodní studium MBA od roku 1998

Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM) je mezinárodní Business School, která od roku 1998 v rámci postgraduálních studií obecného managementu propojuje vědu a průmysl a vzdělává zkušené vedoucí pracovníky. Prohloubení odborných znalostí i jejich praktické využití je podpořeno a cíleně rozvíjeno díky spolupráci s partnery z akademického i hospodářského prostředí.

Institut

Studijní program MBA zahrnuje integrované moduly v oboru podnikového hospodářství a teorie managementu, prohlubuje analytické schopnosti a poskytuje odborné znalosti daného praktického tématu s cílem připravit absolventy na profesní výzvy v řídících pozicích na pozadí dynamického a mezinárodního ekonomického a pracovního prostředí.

Předávání praktických znalostí a metodologická různorodost

Vzájemný přenos znalostí a informací v mezinárodních studijních skupinách pod vedením zkušených odborníků z akademické i průmyslové sféry vytváří moderní vzdělávací prostředí, vede k uchopení metodologických přístupů z nejrůznějších odvětví a otevírá širokou škálu možných řešení problémů. Zápis do studijních programů probíhá v souladu s odbornými a akademickými kvalifikacemi uchazečů (viz přihláška / přijímací řízení).

Studium a kariéra

Program MBA na IPFM umožňuje pravidelnou docházku při plném zaměstnání. Semináře se obvykle konají v pátek, sobotu a neděli a zajišťují efektivní koordinaci pracovního a časového vytížení mezi kariérou a studiem.

Program MBA na IPFM je od roku 2005 certifikován v rámci České republiky u CAMBAS (Česká asociace MBA škol) a mezinárodně u FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) a je v souladu s evropskými směrnicemi pro MBA i mezinárodními standardy (viz akreditace).

  • FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation

 

  • CAMBAS – Czech Association of MBA Schools