Program

Kompetence z první ruky

Fundovaná kvalifikace a studijní plán relevantní pro praxi

V rámci postgraduálního studia MBA (General Management) nabízíme vybraným pracovníkům na manažerských postech další kvalifikaci při zaměstnání vyznačující se vysokou kvalitou, vědeckou fundovaností a provázaností s praxí. Je možné zvolit studium v němčině nebo v angličtině.

Programm

Studijní program byl vyvinut tak, aby odpovídal jak globálním tak specifickým potřebám ve střední a východní Evropě (přehled studijního plánu).

IPFM spolupracuje s velmi úspěšnými a uznávanými profesory z různých zemí a s různými kulturními kořeny. Jedním z nejdůležitějších principů IPFM je jeho mezinárodní zaměření. Rozdílné přístupy jednotlivých profesorů a mezinárodní zkušenosti se spojují v konzistentní studijní program.

Díky úzké spolupráci s nadnárodními podniky jsou všechny naše kurzy průběžně aktualizovány. Učební látka tak vždy odpovídá nejnovějšímu stavu a je relevantní pro praxi.

Mezi IPFM, jeho absolventy a partnerskými podniky byl vyvinut funkční systém evaluace. IPFM tak může ještě lépe vnímat aktuální potřeby ekonomiky a reagovat na ně.