Studium

Studium na IPFM

Program IPFM nabízí vybraným pracovníkům z vedoucích pozic či těm, kteří na tyto pozice aspirují, mezinárodně zaměřené  a kvalitní, prakticky zaměřenou, vědecky podloženou další kvalifikaci v rámci postgraduálního studia MBA (General Management) při zaměstnání. Zkušení vyučující pocházejí z mezinárodního prostředí. Výuka probíhá v němčině nebo v angličtině.

Studium

Studijní plán

  • Studium při zaměstnání u nás trvá zpravidla 18 měsíců, prodloužení je možné.
  • Deset učebních jednotek je rozděleno do třídenních bloků, které se konají zhruba jednou za čtyři týdny vždy v pátek, v sobotu a v neděli.
  • Během jednotlivých modulů a mezi nimi pracují studenti s literaturou a případovými studiemi.
  • Na závěr studia studenti píší Master Thesis.

Veškeré termíny naleznete ve studijním plánu.