Absolventi

Bývalí spolužáci a nové kontakty

Budování osobních sítí  / Udržování kontaktu s bývalými studenty

Historie IPFM čítá již hodně absolventů, kteří získali diplom IPFM nebo duální diplom s partnerem Pfeiffer University. Pro každého manažera znamená velké plus, udržuje-li kontakty s větším množstvím přátel a kolegů. IPFM by rád posílil pocit sounáležitosti mezi svými absolventy a umožnil jim přístup k akcím, přednáškám a k okruhu absolventů. Klub absolventů IPFM je i fórem pro ty, kteří chtějí budovat kontakty napříč ročníky.

Předseda klubu absolventů:martin_hrdlicka
Ing. Martin Hrdlička, MBA
Šéf oddělení vývoje Škoda AUTO a.s.
Mladá Boleslav

„Studium na IPFM byla úplně nová zkušenost. Nejen díky nově nabytým vědomostem, ale také díky mnoha novým přátelstvím a obchodním kontaktům, které jsme mohli navázat. Vytvořili jsme si pocit přináležitosti k naší ‚alma mater‘. Ač bylo naše studium částečné, tedy při zaměstnání, naše zkušenosti ‚částečné‘ nebyly.

V Klubu absolventů IPFM můžeme intuitivně udržovat kontakty se spolužáky. Můžeme sdílet naše zdroje, kontakty a zkušenosti a utvářet malé, avšak stále rostoucí společenství absolventů IPFM, kteří se vzájemně podporují a podporují i IPFM. S americkou Pfeiffer University, Charlotte, N.C., jakožto – ač geograficky vzdáleným – partnerem existuje další možnost využívat výhod globálního propojení tohoto institutu.“

Členy Klubu absolventů IPFM se stanou automaticky všichni absolventi, kteří na IPFM získali diplom MBA. Kdo kromě toho také získal diplom partnerské univerzity Pfeiffer University, Charlotte, N.C., USA, je přijat i do větší sítě absolventů Pfeiffer Alumni Association v USA.

Ještě před nedávnem byl Klub absolventů IPFM spíše neformálního charakteru. Cílem je však zavést nové formáty a zaujmout tak pravidelně všechny absolventy. Klub absolventů je veden zvoleným předsedou, v současné chvíli se kromě toho tvoří rada absolventů, v níž bude každá třída zastoupena jednou osobou. Rada by měla být think-tankem, který plánuje a organizuje akce a události.

Absolventi jsou pravidelně informováni o přednáškách v jednotlivých třídách, pozvaných řečnících k určitým tématům nebo i vůbec o novém vývoji v General Business Management. V případě zájmu se absolventi mohou v daném roce registrovat k přednáškám a seminářům. K IPFM často přichází prosby o pomoc s problémy v zaměstnání absolventa – díky široké síti kontaktů z řad odborníků zde může institut nabídnout pomocnou ruku.

Členové Klubu absolventů mohou využívat knihovnu institutu, CERGE-EI i VŠE.

Členové Klubu absolventů jsou srdečně zváni – a této pozvánky také hojně využívají – k účasti na speciálních přednáškách mezinárodních expertů, které se na IPFM konají několikrát ročně. K posledním vrcholným hostům patřil dnešní člen představenstva Škody Auto Fred Kappler. Uznávaní řečníci zprostředkovávají početnému posluchačstvu cenné informace a zkušenosti, účastníci mají ale také dostatek prostoru pro výměnu zkušeností a názorů a mohou se setkat se starými i novými přáteli (především spolužáky), navázat obchodní kontakty a rozšířit síť absolventů.

Existují však i další možnosti setkání. Každý rok jsou všichni bývalí studenti pozváni ke slavnostnímu předávání diplomů, které tak představuje další příležitost k setkání absolventů, zástupců našich partnerů, Pfeiffer University a kuratoria. Slavnostní atmosféra těchto událostí podněcuje i při následné recepci živé diskuse.

Každý rok se setkávají členové Klubu absolventů také při zvláštní akci, jež má podporovat soudržnost všech bývalých studentů. V posledních letech se jednalo například o bowlingový večírek, rafting, výlet do hor a výroční večeři konající se okolo Vánoc.